• Icona ca_ES
  • Icona es_ES
21 de octubre de 2021 club,port

Nova senyalització viària

En la sèrie d’accions d’ordenació i millora del Port, i per tal de millorar la seguretat en la circulació a l’interior de port en general i en especial de les immediacions de l’edifici Esportiu i Escola de vela, s’ha col·locat una nova senyalització vertical de circulació amb un senyal de perill i s’ha fet una modificació en la ubicació de les bandes reductores de velocitat per tal que els vehicles disminueixin ja abans de la corba d’entrada.