2 de maig de 2017 Club

Assemblea General Ordinària i Extraordinària

El passat dissabte 29 d'abril es va celebrar l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Club Nàutic Garraf

El passat dissabte 29 d'abril es va celebrar l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Club Nàutic Garraf. A l'Ordinària van assistir-hi 35 socis i es van aprovar per majoria el tancament de comptes del 2016 i el pressupost del 2017. A l'Assemblea Extraordinària van assistir 28 socis i es van debatre i aprovar per majoria el reglament del règim interior i el reglament d'explotació del port al que els socis presents van fer algunes aportacions.