• Icona ca_ES
  • Icona es_ES
2 de abril de 2020 Club

Ajornament Assemblea Ordinària i Extraordinària

La Junta Directiva del CN Garraf comunica que l’esmentada convocatòria queda sense efecte, havent-se de tornar a convocar i comunicar una vegada s’hagi acordat per les administracions competents l’aixecament de l’estat d’alarma

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF), esmenta que amb l’entrada en vigor del Decret Llei 10/2020, de 29 de març on, per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, que s’estableixen diverses mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya, com el Club Nàutic Garraf, les quals tindran una vigència des d’ara i fins que, per part de les administracions competents no s’aixequi la declaració “d’estat d’alarma”.

 

Entre d’altres mesures, cal destacar la següent:

 

“Se suspèn la realització d'assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l'entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i per evitar situacions d'indefensió, s'hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment”

Així doncs, tot i que la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis i sòcies que inicialment el Club tenia previst celebrar el proper 25/04/2020 havia quedat supeditada a l’evolució epidemiològica i a les instruccions i recomanacions de les administracions competents, la Junta Directiva del Club Nàutic Garraf comunica que l’esmentada convocatòria queda sense efecte, havent-se de tornar a convocar i comunicar una vegada s’hagi acordat per les administracions competents l’aixecament de l’estat d’alarma actual. En aquest sentit, la nova convocatòria haurà de respectar novament els períodes establerts legalment.