Taulell Oficial d'Anuncis

CLUB NÀUTIC GARRAF

EL PRESIDENT I LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC GARRAF

SALUDEN

ALS SENYORS SOCIS I ELS CONVOQUEN A L’

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DISSABTE DIA 29 D’ABRIL DE 2017 A LES 10:00 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A LES 10:30 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA, EN EL LOCAL SOCIAL DEL CLUB NÀUTIC GARRAF SITUAT AL PORT DE GARRAF, Escullera de Ponent, s/n, AMB EL SEGÜENT

ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA  DE SOCIS DEL 12 DE JUNY DE 2016.
  2. INFORME D’AUDITORIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL BALANÇ DE COMPTES I RESULTATS DE L’EXERCICI 2016.
  3. PROPOSTA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER 2017.
  4. MEMÒRIA I INFORME DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LES ACTIVITATS DURANT L’EXERCICI 2016-2017.
  5. HONORS I DISTINCIONS.
  6. PRECS I PREGUNTES.

Garraf (Sitges), a 28 de Març de 2017

__________________________________________________________________________________________________________________

CLUB NÀUTIC GARRAF

EL PRESIDENT I LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC GARRAF

SALUDEN

ALS SENYORS SOCIS I ELS CONVOQUEN A L’

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DISSABTE DIA 29 D’ABRIL DE 2017, UN COP FINALITZADA L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA I NO ABANS DE LES 12:30 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I LES 13:00 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA, EN EL LOCAL SOCIAL DEL CLUB NÀUTIC GARRAF SITUAT AL PORT DE GARRAF, Escullera de Ponent, s/n, AMB EL SEGÜENT

ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DEL PORT DE GARRAF I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CLUB NÀUTIC GARRAF,  UN COP ACTUALITZATS I PRESENTATS I REVISATS PER PORTS DE LA GENERALITAT.

Garraf (Sitges), a 28 de Març de 2017