• Icona ca_ES
  • Icona es_ES

Taulell Oficial d'Anuncis

 

CLUB NÀUTIC GARRAF

 

EL PRESIDENT I LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC GARRAF

 

SALUDEN

 

ALS SENYORS SOCIS I ELS CONVOQUEN A L’

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINARIA DE SOCIS

QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DISSABTE DIA 5 D’SETEMBRE DE 2020 A LES 10:30 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A LES 11:00 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA, EN LA ZONA DE PISCINA DEL CLUB NÀUTIC GARRAF SITUAT AL PORT DE GARRAF, Escullera de Ponent, s/n, AMB EL SEGÜENT

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 27 D’ABRIL 2019.
  2. INFORME D’AUDITORIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL BALANÇ DE COMPTES I RESULTATS DE L’EXERCICI 2019.
  3. PROPOSTA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER 2020.
  4. MEMÒRIA I INFORME DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LES ACTIVITATS DURANT L’EXERCICI 2019-2020.
  5. NOVA CONCESSIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA DARSENA ESPORTIVA DEL PORT DE GARRAF. INVERSIÓ, CESSIONS DEL DRET D’ÚS I QUOTES SOCIALS.
  6. HONORS I DISTINCIONS.
  7. PRECS I PREGUNTES.

 

 

Garraf (Sitges), a 04 d’AGOST de 2020

 

NOTA IMPORTANT: La present Convocatòria quedarà supeditada a l’evolució de la situació epidemiològica existent en relació a l’afectació COVID-19’, i per tant de les instruccions i recomanacions que emanin de les institucions administratives competents.