• Icona ca_ES
 • Icona es_ES

Taulell Oficial d'Anuncis

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis del Club Nàutic Garraf

El President i la Junta Directiva del Club Nàutic Garraf

Saluden

Als senyors socis i els convoquen a l’

Assemblea general ordinària i extraordinària de socis

Que tindrà lloc el proper dissabte dia 24 d’abril de 2021, a les 10:30 hores, en primera convocatòria, i a les 11:00 hores en segona convocatòria, a celebrar de manera telemàtica amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Ratificació, si s’escau, dels nous membres de la Junta Directiva.
 2. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària del passat 28 de novembre 2020.
 3. Informació de la nova concessió. Comercialització actual de les cessions del dret d’ús. Pagaments previstos, quotes socials i procediment per transmetre els drets del títol de soci a tercers.
 4. Informe d’auditoria. Aprovació, si s’escau, del balanç de comptes i resultats de l’exercici 2020.
 5. Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost per 2021.
 6. Externalització de la gestió del Restaurant.
 7. Actuacions necessàries i urgents derivades de l’execució del projecte de Nova Concessió.
 8. Memòria i informe del president i de la junta directiva de les activitats durant l’exercici 2020-2021.
 9. Honors i distincions.
 10. Precs i preguntes.